หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 20 งาน

1. Purchesing Manager

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1 สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายเก่าและรายใหม่ สืบราคาและหาข้อมูลสินค้าในการสั่งซื้อ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าแ วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดฝ่ายผลิต (ผลิตขนม)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.วางแผนและควบคุมการผลิต
2.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.ลดต้นทุนในการบริหารจัดกา
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่การตลาด (เดินทางดูแลอีสาน, ใต้,ภาคกลาง)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1. จัดทำเอกสารฝ่ายการตลาดทั้งหมด
2. ควบคุม และประสานงานทางการตลาด ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
3. ควบ
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 3
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่ IT (มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม SAPเท่านั้น)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.ดูแลระบบ computer hardware/sotfware และระบบ network ของบริษัทฯ
2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างเ
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Sale executive(บริการขายห้องพัก อ.ศรีราชา)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.วางแผนและดำเนินการขายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
2.ติดต่อประสานงานขายและสร้างสัมพันธ
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Sale (ภาคตะวันออกจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1. ปฏฺิบัติงานตามแผนงานการขายที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. วางแผน และควบคุมการท
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.กำหนดแผนงานการประกันคุณภาพ ดูแลตรวจสอบและติดตามคุณภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
2.ป
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผุ้จัดการบัญชี/ การเงิน

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1. ตรวจสอบการปิดบัญชีบริษัทฯ ประจำเดือนให้ถูกต้อง
2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไร
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Supervisor Retort ประสบการอย่างน้อย 3-5 ปี

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1. ดูแลและควบคุมเครื่องจักร(Retort) ให้ดำเนินการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. วางระบบการผลิตเพื่อรอ
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1. ดูแลการรับ-จ่าย เงินสด
2. ทำเอกสารด้านการเงิน
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
4. งานอื่นๆที่ได้รั
วันที่ 27 ส.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. หัวหน้าฝ่ายขาย (ภาคใต้)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.ปฏฺบัติงานตามแผนงานการขายที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ให้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.วางแผนและควบคุมการทำงาน
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการแผนกบัญชี

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.กำหนดนโยบายและวางแผนการบัญชีการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานขอ วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิตสินค้าทุกชนิด ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้
2. ควบคุมดูแลการผ
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

- ดูแล / ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และประสานงานกับหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.ควบคุม ดูแล เครื่องจักร ให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอ วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. ฝ่ายขายต่างประเทศ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

- ติดต่อและหาลูกค้าต่างประเทศให้เข้ามาซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯได้
- สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามความสามารถ
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. ทีมออกบูธ ภาคเหนือ / กรุงเทพ

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.ออกบูธแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
2.ติดต่อลูกค้าใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
3
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 8
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

-จัดทำและสรุป Time Attendance ของพนักงาน
-จัดทำค่าจ้าง เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทน
-งานประกันสั
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. Trainer Driver (อบรมพนักงานขับรถ)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.ฝึกอบรมพนักงานขับรถ 4 ล้อ / 6 ล้อ และ 10 ล้อ
2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ
3.หาวิธีการลดอุบัต
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ชลบุรี

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. ฝ่ายขายหน้าร้าน (ตลาดไทย) และ ฝ่ายขายภาคเหนือ (จ.อุทัยธานี/นครสวรรค์/พิจิตร)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

1.ดูแลประสานงานร้านค้า และเบิกสินค้าออกมาทำการส่งเสริมการขาย
2.สรุปยอดขายรายวันให้กับร้านค้า
3.ทำย
วันที่ 19 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี